Välkommen till Svenska palliativregistret – Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Palliativregistrets webbtevesändning

Ta gärna del av vår andra webbtevesändningen den 11 februari kl. 10.30. Registerhållare Greger Fransson och Maria Olsson berättar här bland annat om Närståendeenkäten, kommande konferenser och SöS-stickan. Den andra webbtevesändning kan du se här.

Specialistunderskötersketräff den 20 april

Svenska palliativregistret inbjuder specialistundersköterskor eller undersköterskor med utvecklingsuppdrag som arbetar med vård i livets slut till en kostnadsfri heldag på Hotell Hilton vid Slussen i Stockholm den 20 april 2016. Här kan du läsa mer och tar del av programmet samt kommer vidare till anmälningssidan.

Palliativregistrets årskonferens 2016

I anslutning till den Nationella konferensen i palliativ vård har vi vår årskonferens på måndagen den 14 mars i Malmö på Clarion Hotel & Congress. Dagens program pågår mellan kl 10.00 – 16.00, med registrering och kaffe från kl 9.00. Välkommen att anmäla dig här. Här är dagens program. Det finns ett begränsat antal platser och kostnad för konferensen är 1 500 kronor exklusive moms. Har din verksamhet tecknat abonnemang hos palliativregistret går det bra att utnyttja sin fria deltagarplats till årskonferensen.

Vill du veta mer om abonnemang och teckna abonnemang är du välkommen att göra det här.

Palliativregistrets regionala konferenser

Det återstår nu tre av våra regionala konferenser, den 17 februari i Västerås, den 6 april i Kalmar och 18 maj i Stockholm. Välkommen att anmäla dig via bokningssidan. Här kan du ta del av konferensernas program.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Senaste nytt

Månadens tema - Abonnemang

Klicka här om du vill läsa mer om månadens tema.

Efterlevandeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder efterlevande att svara på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda efterlevandeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Dödsfallsenkät och verksamhetsenkät

I enkäterna kommer det göras uppdateringar under hösten 2015. Läs mer om detalj här.

Kalender

17 februari

Regional konferens på Aros Congress Center i Västerås, mellan kl. 8.30 och 16.00. Här finns dagens program. Anmäl dig här.

14 mars

Svenska palliativregistrets årskonferens på Clarion Hotel & Congress i Malmö, mellan kl. 9.00 och 16.00. Anmäl dig här.

15 - 16 mars

Nationella konferensen i palliativ vård på Clarion Hotel & Congress i Malmö.

6 april

Regional konferens i Kalmar.

18 maj

Regional konferens i Stockholm.

Bra länkar

Beställ material

Gå direkt via denna länk!

Kunskapsstöd

Här kan du ta del av viktiga dokument bla rörande indikatorerna.

Registrera

Behöver du se frågorna i dödsfallsenkäten eller verksamhetsenkäten utan att registrera? Här kan man se enkäterna i pdf-format.

Statistik

- Allmän statistik hittar du här. (oinloggad)

- Statistik Här kan du ta del av din verksamhets statistik. (inloggning krävs)

Premiär av palliativregistrets webbtevesändning

Ta gärna del av vår första webbtevesändning från den 14 januari. Registerhållare Greger Fransson berättar här bland annat om abonnemangserbjudandet och beskriver innehållet i kvartalsrapporten. Premiär av webbtevesändning.

Den 11 februari kl. 10.30 är det dags för den andra sändningen. Se andra webbtevesändningen via denna länk.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste blogginläggen