Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Behöver du efterregistrera avlidna 2018?

Under perioden
2018 11 26 till 2018 12 31
öppnar vi möjligheten att registrera de som avlidit under hela 2018. Detta gör vi dels för att vi vill få in så många som möjligt och dels för att ni ska få så rättvisande statistik som möjligt.

Bildresultat för new year

Välj nyhetsområde

Kalender

16 januari 2019

Sista dagen för att rapportera dödsfall inträffade 2018 för att säkert komma med i Årsrapporten

28 och 29 januari samt 1 februari VR 2

2018 års konferenser följs upp med digitala möten som kräver särskild inloggning. Denna vecka hålls det andra uppföljningsmötet. Vill du bli inbjuden till en ny sådan serie? Mejla till info@palliativ.se.

29 januari 2019

Kvartalsrapport 4 för 2018 skickas ut till den epostadress som finns hos Svenska palliativregistret. OBS Gäller endast de som har Abonnemang 2018 eller Serviceavtal 2019.

Genvägar

Logga in

Inloggning för att registrera eller titta på egen statistik.
Logga in

Beställ trycksaker

Formulär för att beställa våra trycksaker.
Beställ trycksaker

Beställ datauttag

Formulär för att beställa datauttag för forskning, skriva uppsats eller annat kvalitetsarbete.
Beställ datauttag

Anmäl dig till konferens

Formulär där du först väljer konferens du vill gå på och sedan fyller i person-, kontakt- och faktureringsuppgifter.
Anmälningsformulär konferens

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.