Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Palliativregistrets regionala konferenser

Vi kommer att ha ytterligare två regionala konferenser under hösten 2016. De kommer att vara 25 oktober i Karlstad (Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad) och 15 november i Göteborg (Göteborg Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg). Här kan du ta del av konferensernas program. Välkommen att anmäla dig här.

Specialistunderskötersketräff

Träffen med specialistundersköterskor är inställd. Vi återkommer med ytterligare information och nya datum.

Framtidens specialistläkare

Vi har under tre dagar närvarat vid ST dagarna i Malmö. Där har vi försökt att få 950 stycken läkare att bli intresserade av palliativ vård, visat dem statistik och informerat om vilken hjälp de kan få av Svenska palliativregistret. Det har varit tre spännande dagar!

Obs vid Registrering av dödsfall!

Observera när Du loggat in för att registrera ett dödsfall att Du verkligen är inne på rätt enhet och registrerar. Kansliet har märkt en ökning av antalet felregistreringar den senaste tiden.

Lathund för läkare

Nu finns det en uppdaterad version som även går att beställa i ett litet fickformat. Gå direkt via denna länk!

Årsrapport 2015

Nu kan du läsa Svenska palliativregistrets Årsrapport för 2015 under fliken Arkiv.

ROAG- och SÖS-stickor

Nu går det bra att beställa ROAG stickor igen. Vi har också låtit trycka upp SÖS-stickor som är ett smärtskattningsinstrument framtaget på Södersjukhuet i Stockholm. Läs mer här.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Senaste nytt

Palliativ-Posten

Här kan du läsa vårt nya nyhetsbrevPalliativposten 20161

Månadens tema - Abonnemang

Klicka här om du vill läsa mer om månadens tema.

Närståendeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder närstående att svara på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer, läsa här , eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda närståendeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Dödsfallsenkät och verksamhetsenkät

I enkäterna kommer det göras uppdateringar under hösten 2015. Läs mer om detalj här.

Kalender

25 oktober

Regional konferens i Karlstad. Här kan du ta del av konferensernas program. Välkommen att anmäla dig här.

15 november

Regional konferens i Göteborg. Här kan du ta del av program. Välkommen att anmäla dig här.

22 – 23 november

Sjuksköterskedagarna i Stockholm.

Bra länkar

Webbtevesändning

3:e sändningen 2016-04-05, 2:a 2016-02-11 och 1:a 2016-01-14.

Beställ material

Gå direkt via denna länk!

Kunskapsstöd

Här kan du ta del av viktiga dokument bla rörande indikatorerna.

Registrera

Behöver du se frågorna i dödsfallsenkäten eller verksamhetsenkäten utan att registrera? Här kan man se enkäterna i pdf-format.

Statistik

- Allmän statistik hittar du här. (oinloggad)

- Statistik Här kan du ta del av din verksamhets statistik. (inloggning krävs)

Maligna sår

Nyhet i vårt Kunskapsstöd är dokumentet om Maligna sår. På hemsidan under Förbättringsarbete -> Kunskapsstöd -> Sår, hittar du dokumentet, eller klicka här.

Gott exempel på förbättringsarbete

Här kan du se vad Hjärtvården/hjärtintensiven, Ryhov, Region Jönköpings län har gjort för förbättringsarbete. Goda exempel hittar du under Förbättringsarbete -> Goda exempel eller klicka här.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste blogginläggen