Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

Kansliets bemanning under jul och nyår

Den 29 och 30 december är inte telefonväxel eller mail bemannat. Övriga vardagar är kansliet öppet som vanligt. Svenska Palliativregistret önskar er alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Anmäl dig till palliativregistrets årskonferens 2015

Konferensen hålls Tisdag den 17 mars kl 09.00 - 15.30 på Hilton slussen, Stockholm. Förutom en analys av 2014 års arbete kommer man att kunna i två olika parallellseminarier som spänner mellan praktiska nyheter i registret, aktuell forskning och fördjupade exempel. Kostnad 1200:-. Begränsat antal platser. Mer detaljer om programmet för dagen kommer inom kort. Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Grattis Kungsör till ert fina förbättringsarbete av den palliativ vården inom ramen för Bättre liv för sjuka äldre. Ni har lyckats förbättra mest i hela Sverige.

Här uppmärksammas representanter från Kungsörs kommun av Svenska Palliativregistrets företrädrare Monika Eriksson som överlämnar blommar vid Västmanlands kvalitetskonferens i Västerås 2-3 december. Längre ner på sidan kan du läsa om Kungsörs framgångsrika arbete.

Nu är det dags att fortsätta skapa en god och bestående palliativ vård!

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjuder in till en förbättringsresa med start våren 2015. Ambitionen är att utifrån det tidigare mycket aktiva spridningsarbetet med registret erbjuda ytterligare stöd i vardagligt förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregistret samt att stärka registret ytterligare för att kunna skapa ett stöd för verksamheter. Förbättringsområde kommer att väljas av deltagande verksamheter utifrån resultat i registret i de fyra indikatorerna brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination mot ångest. Målet är att nå 100 % i samtliga indikatorer. Vi vänder oss i första hand till verksamheter i södra Sverige, Sydöstra regionen och närliggande län (Västra Götaland, Närke, Sörmland och Värmland). Parallellt kommer Södra Sjukvårdsregionen och RC Syd att genomföra ett utvecklingsarbete i den palliativa vården. Vi ser anhörig-/närståendemedverkan som en naturlig del i detta arbete då erfarenheten är att aktiva anhöriga/närstående ger bättre resultat.

Läs mer och anmäl ert team här!

Sista dagen för att ha registrerat dödsfall...

... under 2014 för att komma med i årsrapporten för 2014 är 2015 01 15. Fram till den dagen tar vi tillfälligt bort spärren på max 180 dagar mellan avlidendatum och inrapporteringsdatum så att de som vill kan komplettera hela 2014. Detta gäller från och med torsdag den 4 december.

Årskonferens 2015

Tisdag den 17 mars håller Svenska Palliativregistret årskonferens på hotell Hilton Slussen i Stockholm. Boka in datumet redan nu! Mer information kommer inom kort.

Kungsör har högsta förändringsprocenten i landet - Så förbättrade Kungsör sina resultat i vården vid livets slut

För Kungsör har det stora arbetet varit att implementera ett medvetet och processinriktat arbetssätt över alla professionsgränser. Det har inneburit att de har betonat det teambaserade arbetssättet som viktigt.

Detta arbetssätt har haft en stor betydelse för den palliativa vårdens utveckling. Med införandet av munhälsobedömningsverktyget ROAG har munhälsan o munvården aktualiserats. Vårdpersonal har erhållit information om smärtskattnings-verktyget Abbey pain scale och användningen av detta har succesivt utvecklats och förbättrats.

Intresset för den palliativa vården har ökat i Kungsör. Ett ex är en undersköterska i Kungsör som på frivillig väg valt att studera palliativ vård. Tillsammans med en sjuksköterska planerar de att starta ett arbete i Kungsör med målet att lägga fram ett förslag till ett lokalt vårdprogram för palliativ vård i kommunen.

Läs mer om Kungsörs arbetssätt här!

Preliminär rapport för resultatet av Bättre Liv för sjuka äldre 2014

Här kan man läsa en preliminär rapport för resultatet av Bättre Liv för sjuka äldre. 2014 Klicka dig vidare till resultatet här

Filmen om brytpunktssamtal

Du har väl inte missat att filmen om brytpunktssamtal har kommit. Under rubriken För allmänheten finns detta nya hjälpmedel att ta del av.

Problem med apparna till iOS

För tillfället går det inte att ladda ned apparna Abbey Pain Scale och ROAG i appstore (det rör alltså folk som använder iPhone/iPad). Vi jobbar med att åtgärda detta. Androidanvändare är inte berörda av detta.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste inlägg