Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Boksläpp av Palliationspraktikan framflyttat till 14 mars

Pga tekniska problem flyttar Betaniastiftelsen fram boksläppet av Palliationspraktikan Del 1-3. Boksläppet sker istället 14 mars kl. 12.30 på Hotell Hilton i anslutning till Svenska palliativregistrets årskonferens.
Medverkar gör författarna Karin Thunberg och Johan Sundelöf i ett samtal med Ulrika Lind. Anmälan senast 10 mars till info@betaniastiftelsen.nu.

Nya kunskapsstöd

Tiden från att Du som undersköterska kontaktar ansvarig sjuksköterska, till att vårdtagaren får den medicinska hjälp som behövs, upplevs ibland som mycket lång. Under den tiden är det mycket Du kan göra. Vad är en undersköterskas uppgift i teamet? Vad är en sjuksköterskas ansvar i teamet? Dessa tre nya dokument hittar Du nu under Kunskapsstöd.

Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede

Nu är det nya uppdaterade vårdprogrammet klart. Det finns inte i pappersform utan endast i PDF för egen utskrift, se här
Vårdprogram

Konferenser 2017

På vår Årskonferens får Du möjlighet att få lyssna till hur den palliativa vården fungerar, dvs vi redovisar här en sammanfattning av Årsrapporten 2016. Vi har även en rad spännande föreläsare med parallella sessioner på eftermiddagen. En heldag med inspiration och möjlighet att träffa kollegor från hela landet! Läs mer här.

Har Du ingen möjlighet att åka till Stockholm så kommer vi ut till Dig istället! Vi ordnar nämligen Regionala konferenser på olika ställen i landet. Där får du möjlighet att träffa Svenska palliativregistrets företrädare, lära dig mer om förbättringsarbete och hur du tolkar dina resultat på ett enkelt sätt. Läs mer här.

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Idag på Luciadagen publicerades granskningen av det 3 år gamla Kunskapsstödet. Hur har det använts av huvudmännen?
Sammanfattning
Indikatorer
Presentationsmaterial

Magisteruppsats

Här kan du läsa Åsa Olssons och Eva Wibergs magisteruppsats Den äldre döende patientens självbestämmande när den palliativa vården planeras och genomförs Studien visar en signifikant skillnad mellan de variabler som beskriver den äldre patientens självbestämmande i Svenska palliativregistret i specialiserad hemsjukvård (ASIH) och på vård-och omsorgsboende (VOB). Resultatet visar att den äldre patienten i ASIH i högre grad fick dokumenterad övergång till palliativ vård, brytpunktssamtal, läkarundersökning i nära anslutning till döden samt sitt önskemål om dödsplats tillfrågat än den äldre patienten på VOB.

Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna lockade i år 800 deltagare och vi var naturligtvis där för att prata om Svenska palliativregistret! Det var två fantastiska dagar med bra föreläsare, men framförallt många trevliga möten med sjuksköterskor från hela landet!

Närståendeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder närstående att svara på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer, läsa här , eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda närståendeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Framtidens specialistläkare

Vi har under tre dagar närvarat vid ST dagarna i Malmö. Där har vi försökt att få 950 stycken läkare att bli intresserade av palliativ vård, visat dem statistik och informerat om vilken hjälp de kan få av Svenska palliativregistret. Det har varit tre spännande dagar!

Obs vid Registrering av dödsfall!

Observera när Du loggat in för att registrera ett dödsfall att Du verkligen är inne på rätt enhet och registrerar. Kansliet har märkt en ökning av antalet felregistreringar den senaste tiden.

Lathund för läkare

Nu finns det en uppdaterad version som även går att beställa i ett litet fickformat. Gå direkt via denna länk!

ROAG- och SÖS-stickor

Nu går det bra att beställa ROAG stickor igen. Vi har också låtit trycka upp SÖS-stickor som är ett smärtskattningsinstrument framtaget på Södersjukhuet i Stockholm. Läs mer här.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Senaste nytt

Palliativ-Posten

Här kan du läsa vårt nya nyhetsbrevPalliativposten 20161

Abonnemang

Klicka här om du vill läsa mer om vårt abonnemangserbjudande.

Närståendeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder närstående att svara på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer, läsa här , eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda närståendeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Kalender

20-21 februari 2017

Seniormässa i Kalmar.

14 mars 2017

Svenska palliativregistrets årskonferens på Hilton Slussen i Stockholm.

3 maj 2017

Regional konferens i Kalmar.

26 september 2017

Regional konferens i Göteborg.

3 oktober 2017

Regional konferens i Malmö.

Bra länkar

Webbtevesändning

3:e sändningen 2016-04-05, 2:a 2016-02-11 och 1:a 2016-01-14.

Beställ material

Gå direkt via denna länk!

Kunskapsstöd

Här kan du ta del av viktiga dokument bla rörande indikatorerna.

Registrera

Behöver du se frågorna i dödsfallsenkäten eller verksamhetsenkäten utan att registrera? Här kan man se enkäterna i pdf-format.

Statistik

- Allmän statistik hittar du här. (oinloggad)

- Statistik Här kan du ta del av din verksamhets statistik. (inloggning krävs)

Maligna sår

Nyhet i vårt Kunskapsstöd är dokumentet om Maligna sår. På hemsidan under Förbättringsarbete -> Kunskapsstöd -> Sår, hittar du dokumentet, eller klicka här.

Gott exempel på förbättringsarbete

Här kan du se vad Hjärtvården/hjärtintensiven, Ryhov, Region Jönköpings län har gjort för förbättringsarbete. Goda exempel hittar du under Förbättringsarbete -> Goda exempel eller klicka här.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste blogginläggen