Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad - UFPO:s utbildningsdag

Den 20 april deltog Svenska Palliativregistret på UFPO:s utbildningsdag i Jönköping. Ett 80-tal undersköterskor från hela Sverige hade samlats för att lyssna på föreläsningar och utbyta erfarenheter om deras roll i den palliativa vården. Britt-Marie Strömqvist var dagens moderator och blev vid årsmötet vald till UFPO:s nya ordförande.

Dagens huvudföreläsare var Susann Strang, lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa i Göteborg. Susanns föreläsning, ”Att våga prioritera det existentiella samtalet”, visade verkligen på samtalets betydelse i vården. Ofta är det undersköterskorna som får patientens förtroende då de står närmast patienten och utför det mesta av omvårdnaden.

Efter en god lunch pratade registerhållare Greger Fransson om Svenska palliativregistret. Han talade om hur viktigt det är att undersköterskorna i teamet få vara delaktiga i ifyllnaden av dödsfallsenkäten. Det ställdes en del frågor som fick diskuteras tillsammans om vad det behövs mer av bl.a. från registrets sida. Många kloka synpunkter och tankar kom fram som vi i registret kan arbeta vidare på.

Nästa föreläsning handlade om taktil massage och hölls av UFPO-stipendiaten specialistundersköterskan Maria Diaf. Efter eftermiddagskaffet föreläste specialistundersköterskan Marion Väinämö Englaborn om yrkesstolthet, hon är master student på Ersta Sköndals högskola. Dagen avslutades med UFPO:s årsmöte. Läs mer om UFPO här!

Fototävling – Fotografier av Palliativ vård

Delta i fototävling om Palliativ vård, skicka in foto med kommentar senast den 15 augusti. De fem första vinnarna får bla sin bild publicerad i tidskriften Palliativ Vård. Det kommer även göras ett urval av bilderna som visas upp på den Nationella Konferensen i Palliativa Vård i Malmö våren 2016. Läs mer om tävlingen här!

Aktuella frågor till kansliet just nu

Här kan du ta del av information angående inloggning med Sihts-kort

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Svenska Palliativregistrets årsrapport för år 2014

Nu är årsrapporten för förra verksamhetsåret klar. Här kan du läsa den.

Öppna jämförelse

Nu finns Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre att ladda ner och ta del av. Klicka på denna länk för att komma till rapporten.

Kalender

8 - 10 maj EAPC 2015 - World Congress of the European Association for Palliative Care, i Köpenhamn. Några av oss från Palliativregistret åker dit som deltagare.

20 maj Lärandeseminarium 2 för förbättringsarbete RC Sydost i Jönköping. Palliativ registret medverkar.

27 maj Lärandeseminarium 2 för förbättringsarbete RC Syd i Hässleholm. Svenska Palliativregistret är med och samverkar.

Senaste inlägg