Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

SITHS-inloggning

Nu fungerar SITHS-inloggning med webbläsare Internet Explorer 11.

Filmen om brytpunktssamtal

Du har väl inte missat att filmen om brytpunktssamtal har kommit. Under rubriken För allmänheten finns detta nya hjälpmedel att ta del av.

Problem med apparna till iOS

För tillfället går det inte att ladda ned apparna Abbey Pain Scale och ROAG i appstore (det rör alltså folk som använder iPhone/iPad). Vi jobbar med att åtgärda detta. Androidanvändare är inte berörda av detta.

Uppdatering av Verksamhetsenkäten för Specialiserade palliativa vårdenheter pågår

De verksamheter som i någon del eller hela sin verksamhet bedriver specialiserad palliativ skall nu ha fått en påminnelse om att kontakta oss för att få anvisningar om hur man kommer åt och fyller i den nya Verksamhetsenkäten. Mejla info@palliativ.se om du inte har fått denna information. Nedanstående tabell visar vilka verksamheter som redan är klara med detta för i år.

Verksamheter som fyllt i underlaget för specialiserad palliativ vård per 2014 08 26 kan du se här.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste inlägg