Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

EAPC 2015 – European Association for Palliative Care

Den 8 till 10 maj deltog vi på den 14:e världskongressen för Palliativ vård, som i år hölls i Köpenhamn. Under dessa tre intensiva dagar har vi fått ta del av många olika länders kunskaper inom vård i livets slut. Spännande föredrag, resultat från studier, nya metoder och hjälpmedel samt fått en kännedom om hur Sverige och Svenska Palliativregistret står i jämförelse med andra länders vetskap i ämnet. Ledordet för årets kongress var ”Building Bridges”, vilket vi också gjort genom att träffa nya människor och skapa nya kontakter med människor som brinner för palliativ vård. Kronprinsessan Mary av Danmark var kongressens beskyddare.

Ny studie om frågan - Är det viktigt att förebygga trycksår?

En studie för att studera om palliativa patienter med trycksår har ökat lidande på grund av sina sår under den allra sista tiden av livet har nyligen gjorts. Studien bygger på data från Svenska Palliativregistret. Man har tittat på 109 patienter med trycksår grad 3 till 4 och jämfört detta med en matchad kontrollgrupp utan trycksår. Slutsaten är att palliativa patienter med trycksår har ökat lidande i form av smärta. Övriga slutsatser är att patienter med trycksår grad 3 till 4 avlider i högre grad ensamma utan någon annan persons närvaro och att de får färre brytpunksamtal. Läs studien i sin helhet här!

Fototävling – Fotografier av Palliativ vård

Delta i fototävling om Palliativ vård, skicka in foto med kommentar senast den 15 augusti. De fem första vinnarna får bla sin bild publicerad i tidskriften Palliativ Vård. Det kommer även göras ett urval av bilderna som visas upp på den Nationella Konferensen i Palliativa Vård i Malmö våren 2016. Läs mer om tävlingen här!

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Svenska Palliativregistrets årsrapport för år 2014

Nu är årsrapporten för förra verksamhetsåret klar. Här kan du läsa den.

Öppna jämförelse

Nu finns Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre att ladda ner och ta del av. Klicka på denna länk för att komma till rapporten.

Kalender

27 maj Lärandeseminarium 2 för förbättringsarbete RC Syd i Hässleholm. Svenska Palliativregistret är med och samverkar.

Senaste inlägg