Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

Anmäl dig till palliativregistrets årskonferens 2015

Årskonferensen hålls Tisdag den 17 mars kl 09.00 - 15.30 på Hilton slussen, Stockholm. Programmet för dagen går att läsa här. Det finns ett begränsat antal platser och kostnad för konferensen är 1 200 kronor. Den 2 mars är sista anmälningsdagen. Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Öppna jämförelse

Nu finns Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre att ladda ner och ta del av. Klicka på denna länk för att komma till rapporten.

Kalender

2 mars är sista anmälningsdagen till Palliativregistrets årskonferens, anmäl er här.

17 mars Palliativregistrets årskonferens på hotell Hilton Slussen i Stockholm

Senaste inlägg