Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

Årskonferens 2015

Tisdag den 17 mars håller Svenska Palliativregistret årskonferens på hotell Hilton i Stockholm. Boka in datumet redan nu! Mer information kommer inom kort.

Preliminär rapport för resultatet av Bättre Liv för sjuka äldre 2014

Här kan man läsa en preliminär rapport för resultatet av Bättre Liv för sjuka äldre. 2014 Klicka dig vidare till resultatet här

”På sjukhuset i Kalmar vill man ju inte dö”

På den regionala konferensen Palliation Sydöst i Jönköping 2012 visades siffror på låg kvalitet avseende den palliativa vården på sjukhus i Kalmar län. Då hördes kommentaren: ”På sjukhuset i Kalmar vill man ju inte dö”. Det blev uppvaknandet för Eva-Lotta Johansson, vårdenhetschef på avdelning 18 på Länssjukhuset i Kalmar. Hon blev provocerad av kommentaren eftersom hon visste att patienterna fick bra palliativ vård men att de hade dåliga rutiner på att bland annat registrera sina dödsfall och därmed också följa upp resultat.

Mål utifrån Svenska palliativregistret

Medicinklinikens redan befintliga arbetsgrupp valde därför att fokusera på kvalitetsmål utifrån Svenska palliativregistret. Det första mål som sattes upp var att alla dödsfall skulle registreras. I skrivande stund ses 99 procents täckningsgrad. Ett annat mål var att få ut kunskapen kring den palliativa vården. Hela kliniken fick bland annat gå basutbildning i palliativ vård utifrån det nationella vårdprogrammets kortversion. Den 15 oktober lades följande artikel ut på Regionalt Cancercentrum Sydösts hemsida. Läs hela artikeln här

Verksamhetsenkät / Sithskortsinloggning

Nu vill Svenska palliativregistret be dig som ansvarar för din verksamhet att se till att vår nya verksamhetsenkät blir ifylld. Tidigare skulle en enkät fyllas i för varje enhet en gång om året eller vid förändring av verksamheten. Denna verksamhetsenkät ersätter alla tidigare enhetsenkäter och beskriver ditt verksamhetsområde sammantaget.

Arbetet är i full gång med att organisera upp hela registret så att alla enheter tillhör en verksamhet. Vi har påbörjat utskick via mail till verksamhetsansvariga där man ombedes att fylla i verksamhetsenkät och ett formulär så att verksamheterna ska kunna logga in via sithskort.

Filmen om brytpunktssamtal

Du har väl inte missat att filmen om brytpunktssamtal har kommit. Under rubriken För allmänheten finns detta nya hjälpmedel att ta del av.

Problem med apparna till iOS

För tillfället går det inte att ladda ned apparna Abbey Pain Scale och ROAG i appstore (det rör alltså folk som använder iPhone/iPad). Vi jobbar med att åtgärda detta. Androidanvändare är inte berörda av detta.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste inlägg