Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Antal registrerade dödsfallsenkäter 2018

I väntan på att 2018 års dödsfallsenkäter skall finnas i utdataportalen så kan du leta upp din verksamhet eller enhet i denna pdf-fil. Filen kommer att uppdateras varje månad. Senaste uppdateringen gjordes 2018-02-10 och visar endast enheter som har registrerat minst ett dödsfall 2018.

Välj nyhetsområde

Kalender

6 februari 2018

Start av utskick av kvartalsrapport

26 – 27 februari

Svenska palliativregistret medverkar på Seniormässan i Kalmar. Plats: Guldfågeln Arena kl 10 – 16. Fri entré. Utställning + Scenprogram.

1 – 2 mars

Svenska palliativregistret medverkar på Seniormässan i Växjö. Plats: Fortnox Arena kl 10 – 16. Fri entré. Utställning och Scenprogram

21 – 22 mars 2018

De här två dagarna träffar du oss på Nationella konferensen i Palliativ vård på Folkets hus i Stockholm

Genvägar

Logga in

Inloggning för att registrera eller titta på egen statistik.
Logga in

Beställ trycksaker

Formulär för att beställa våra trycksaker.
Beställ trycksaker

Beställ datauttag

Formulär för att beställa datauttag för forskning, skriva uppsats eller annat kvalitetsarbete.
Beställ datauttag

Anmäl dig till konferens

Formulär där du först väljer konferens du vill gå på och sedan fyller i person-, kontakt- och faktureringsuppgifter.
Anmälningsformulär konferens

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.