Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska palliativregistret!

Inbjudan till regionala palliativa konferenser - start i Alingsås 29 september 2015

Vi inleder nu en första serie regionala konferenser där alla våra 1 200 verksamheter garanteras minst en plats. Vi räknar med att hinna med 6 konferenser under ett år. Den första blir alltså i Alingsås den 29 september och den andra blir den 5 november. Kommande 4 konferenser blir under våren 2016.

Konferenserna består av en förmiddag där alla gemensamt lyssnar på vad som händer med Svenska palliativregistret samt får lite grunder i metoder för förbättringsarbete. På eftermiddagen delar vi upp oss i grupper. Det finns dels grupper som helt och hållet tränar på att ta ut sina egna resultat med hjälp av våra utdataverktyg och dels grupper som utifrån ett palliativt ämne konkret arbetar med aktuella resultat, analyserar dem med metoder i förbättringsarbete, lär sig mer om det palliativa innehållet bakom resultatet och avslutar med att planera för en praktisk test för att nå en förbättring på hemma plan. Du hittar programmet i detalj här.

Deltagaravgiften för konferensen rekommenderar vi att varje verksamhet löser genom att teckna sig för ett abonnemang. Vad abonnemanget innebär kan du läsa mer om här. Det går också att betala en enskild konferensavgift utan abonnemang. Konferensplatser som inte utnyttjas av de med abonnemang kan bokas av de verksamheter som vill skicka fler än en person. Vi erbjuder de som vill vara på plats redan på morgonen att mot en särskild avgift komma kvällen innan för ett litet förmöte inklusive kvällsmat, övernattning och frukost. Anmäl dig direkt genom att klicka här.

Arbetar du i Stockholm och har problem att logga in med SITHS-kort?

Stockholm stad har uppgraderat till Internet Explorer 11. Detta har medfört blockeringar till olika sidor på webben. Öppna ett webbfönster, strax efter adressfältet kan det finnas en liten ikon, en cirkel med ett streck över. Om denna är blå, klicka på den och ta bort blockeringen. Nu ska du kunna gå till www.palliativ.se och logga in med ditt kort igen. Med vänlig hälsning Kansliet

Regeringens satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Regeringen tillsätter en utredning som skall ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Svenska palliativregistret ser ett tydligt samband i ett sådant arbete med den Nationella Vårdplan för palliativ vård som nu börjar bli klar. Vidare tillsätter man 1 miljard för ökad bemanning 2015 och 2 miljarder per år 2016, 2017 och 2018 som skall fördelas av Socialstyrelsen. Även här ser Svenska palliativregistret en möjlighet att göra nytta som förmedlare av Hur man skapar och mäter God palliativ vård genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Efterlevandeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder efterlevande att svar på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda efterlevandeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Kalender

25 augusti Coachträff i förbättringsarbete RC Sydost i Jönköping. Svenska palliativregistret är med och samverkar.

15 september Lärandeseminarium 3 för förbättringsarbete RC Syd i Hässleholm. Svenska palliativregistret är med och samverkar.

28 september Förmöte vid regional konferens på Grand Hotell i Alingsås, start kl. 16.00. Anmäl dig här.

29 september Regional uppdateringskonferens på Grand Hotell i Alingsås, mellan kl. 8.00 och 16.00. Här finns dagens program. Anmäl dig här.

Senaste inlägg

 • Inbjudan till regional konferens i Alingsås till hösten
  Konferens hålls tisdagen den 29 september kl. 08.30 – 16.00 på Grand Hotell i Alingsås. Dagen kommer bland annat innehålla olika förbättringsmetoder, information om Nationella vårdplanen, praktiskt arbete med att...
 • Arbetar du i Stockholm och har problem att logga in med SITHS-kort?
  Stockholm stad har uppgraderat till Internet Explorer 11. Detta har medfört blockeringar till olika sidor på webben. Öppna ett webbfönster, strax efter adressfältet kan det finnas en liten ikon, en...
 • Regeringens satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen
  Regeringen tillsätter en utredning som skall ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Svenska palliativregistret ser ett tydligt samband i ett sådant arbete med den Nationella Vårdplan för palliativ vård...
 • Lansering av efterlevandeenkät
  Svenska palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Genom att erbjuda efterlevande att svar på en web-enkät med frågor på hur sista tiden varit i den sjukes liv....
 • Problem med att ta fram rapporter?
  Tycker du det är svårt att ta fram realtidsrapporter för din verksamhet? Här finns en instruktion du kan ta hjälp av. Denna finns även att läsa under menyn Vårdpersonal....