Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välj nyhetsområde

Kalender

20 juli 2017

Start av utskick av kvartalsrapport

26 september 2017

Regional konferens i Göteborg.

3 oktober 2017

Regional konferens i Malmö.

20 oktober 2017

Start av utskick av kvartalsrapport

Genvägar

Logga in

Inloggning för att registrera eller titta på egen statistik.
Logga in

Beställ trycksaker

Formulär för att beställa våra trycksaker.
Beställ trycksaker

Beställ datauttag

Formulär för att beställa datauttag för forskning, skriva uppsats eller annat kvalitetsarbete.
Beställ datauttag

Anmäl dig till konferens

Formulär där du först väljer konferens du vill gå på och sedan fyller i person-, kontakt- och faktureringsuppgifter.
Anmälningsformulär konferens

Årskonferens

Nu har vi haft vår årskonferens med 211 deltagare från hela landet! Vi kan nog skryta med att det var det bästa programmet på flera år! Hade Du ingen möjlighet att vara i Stockholm så hittar du våra fantastiska föreläsares material här . Årsrapporten hittar du här . Glöm inte att Du även har chans att lära dig mer på våra Regionala utbildningar

Nya kunskapsstöd

Tiden från att Du som undersköterska kontaktar ansvarig sjuksköterska, till att vårdtagaren får den medicinska hjälp som behövs, upplevs ibland som mycket lång. Under den tiden är det mycket Du kan göra. Vad är en undersköterskas uppgift i teamet? Vad är en sjuksköterskas ansvar i teamet? Dessa tre nya dokument hittar Du nu under Kunskapsstöd. De går ej att beställa från Svenska palliativregistret utan du skriver ut dokumentet själv och viker det till ett litet fickformat.

Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede

Nu är det nya uppdaterade vårdprogrammet klart. Det finns inte i pappersform utan endast i PDF för egen utskrift, se här
Vårdprogram

Konferenser 2017

På vår Årskonferens får Du möjlighet att få lyssna till hur den palliativa vården fungerar, dvs vi redovisar här en sammanfattning av Årsrapporten 2016. Vi har även en rad spännande föreläsare med parallella sessioner på eftermiddagen. En heldag med inspiration och möjlighet att träffa kollegor från hela landet! Läs mer här.

Har Du ingen möjlighet att åka till Stockholm så kommer vi ut till Dig istället! Vi ordnar nämligen Regionala konferenser på olika ställen i landet. Där får du möjlighet att träffa Svenska palliativregistrets företrädare, lära dig mer om förbättringsarbete och hur du tolkar dina resultat på ett enkelt sätt. Läs mer här.

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Idag på Luciadagen publicerades granskningen av det 3 år gamla Kunskapsstödet. Hur har det använts av huvudmännen?
Sammanfattning
Indikatorer
Presentationsmaterial

Närståendeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder närstående att svara på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer, läsa här , eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda närståendeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.