Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska Palliativregistret!

QRC anordnar utbildningen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”

Syfte med utbildningen är att bygga kunskaper och färdigheter i hur man kan driva kliniskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Utbildningen ska hjälpa verksamheterna tex att uppnå mätbara bättre resultat för patienterna och att arbeta strukturerat med förbättringsarbete utifrån kvalitetsregisterdata. Programmet pågår mellan 1 september 2015 och 4 juni 2016. Sista anmälningsdagen är den 14 april. Kursen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet och kan ge 15 högskolepoäng. Läs mer och anmäl er här!

Svenska Palliativregistrets årsrapport för år 2014

Nu finns årsrapporten att ta del av. Årsrapport för Svenska Palliativregistret verksamhetsåret 2014.

Vårt stora fokus på Svenska Palliativregistret är nu att arbeta med förbättringsarbete

Vi måste nu alla hjälpa till att förbättra vården för den enskilde patienten. Det räcker inte längre med att vi bara registrerar dödsfallen på våra enheter. Nu måste vi även börja titta på våra resultat, se vad som behövs förbättras och sedan åtgärda detta. Har Du några frågor eller funderingar så kontakta gärna vårt kansli via eller 0480-418040.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Svenska Palliativregistrets årsrapport för år 2014

Nu är årsrapporten för förra verksamhetsåret klar. Här kan du läsa den.

Öppna jämförelse

Nu finns Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre att ladda ner och ta del av. Klicka på denna länk för att komma till rapporten.

Kalender

14 april är sista anmälningsdagen till QRC utbildningen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister". Läs mer och anmäl er här!

8 - 10 maj EAPC 2015 - World Congress of the European Association for Palliative Care, i Köpenhamn. Några av oss från Palliativregistret åker dit som deltagare.

20 maj Lärandeseminarium 2 för förbättringsarbete RC Sydost i Jönköping. Palliativ registret medverkar.

27 maj Lärandeseminarium 2 för förbättringsarbete RC Syd i Hässleholm. Svenska Palliativregistret är med och samverkar.

Senaste inlägg