Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Nyheter 2014

Stöd vid upprättande av rutiner för smärtskattning, den 24 apr 2014

Nytt dokument ”Stöd vid upprättande av rutiner för smärtskattning” är upplagt på Kunskapsstöd under För vårdpersonal. Man kan även komma åt det direkt via den här länken.

Brytpunktssamtal, den 24 apr 2014

Den efterfrågade filmen om brytpunktssamtal finns nu att studera under För allmänhet -> Media -> Video -> Brytpunktssamtal

Sista dagen att registrera dödsfall, 17 jan 2014

Den 31 januari 2014 är det sista dagen att registrera dödsfall som har inträffat 2013 för att garanterat komma med i årsrapporten.

Årskonferens 2014, den 15 jan 2014

Boka redan nu palliativregistrets årskonferens 2014 – Bättre palliativ vård.
Konferensen hålls Tisdag den 25 mars kl 09.00 – 15.30 på Hilton slussen, Stockholm.
Förutom en analys av 2013 års arbete lyssnar vi på goda exempel från de som aktivt jobbat med förbättringsarbete i hela organisationen. Under eftermiddagen finns möjlighet att delta i två olika parallellseminarier som spänner mellan praktiska nyheter i registret, aktuell forskning och fördjupade exempel. Kostnad 500:-. Begränsat antal platser. Anmälningsformuläret öppnar den 14 januari 2014.

Klicka här för att se program

Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Förbättrad vård och omsorg för äldre / Öppna jämförelse, den 15 jan 2014

Vården i livets slutskede har förbättrats. Läs mer om Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre hos Sveriges Kommuner och Landsting. Länk…

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.