Konferenser 2017

På vår Årskonferens får Du möjlighet att få lyssna till hur den palliativa vården fungerar, dvs vi redovisar här en sammanfattning av Årsrapporten 2016. Vi har även en rad spännande föreläsare med parallella sessioner på eftermiddagen. En heldag med inspiration och möjlighet att träffa kollegor från hela landet! Läs mer här.

Har Du ingen möjlighet att åka till Stockholm så kommer vi ut till Dig istället! Vi ordnar nämligen Regionala konferenser på olika ställen i landet. Där får du möjlighet att träffa Svenska palliativregistrets företrädare, lära dig mer om förbättringsarbete och hur du tolkar dina resultat på ett enkelt sätt.
Läs mer här.

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Idag på Luciadagen publicerades granskningen av det 3 år gamla Kunskapsstödet. Hur har det använts av huvudmännen?

Sammanfattning

Indikatorer

Magisteruppsats (2016-12-12)

Här kan du läsa Åsa Olssons och Eva Wibergs magisteruppsats
Den äldre döende patientens självbestämmande när den palliativa vården planeras och genomförs Studien visar en signifikant skillnad mellan de variabler som beskriver den äldre
patientens självbestämmande i Svenska palliativregistret i specialiserad hemsjukvård (ASIH) och på vård-och
omsorgsboende (VOB). Resultatet visar att den äldre patienten i ASIH i högre grad fick
dokumenterad övergång till palliativ vård, brytpunktssamtal, läkarundersökning i nära
anslutning till döden samt sitt önskemål om dödsplats tillfrågat än den äldre patienten på
VOB.

Sjuksköterskedagarna (2016-11-24)

Sjuksköterskedagarna lockade i år 800 deltagare och vi var naturligtvis där för att prata om Svenska palliativregistret! Det var två fantastiska dagar med bra föreläsare, men framförallt många trevliga möten med sjuksköterskor från hela landet!

Framtidens specialistläkare (2016-11-16)

Vi har under tre dagar närvarat vid ST dagarna i Malmö. Där har vi försökt att få 950 stycken läkare att bli intresserade av palliativ vård, visat dem statistik och informerat om vilken hjälp de kan få av Svenska palliativregistret. Det har varit tre spännande dagar!


Palliativregistrets regionala konferenser (2016-11-16)

Vi kommer att ha ytterligare två regionala konferenser under hösten 2016. De kommer att vara 25 oktober i Karlstad (Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, 652 20 Karlstad) och 15 november i Göteborg (Göteborg Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg). Här kan du ta del av konferensernas program. Välkommen att anmäla dig här.

Årsrapport 2015 (2016-07-01)

Nu kan du läsa Svenska palliativregistrets Årsrapport för 2015 under fliken Arkiv.

Specialistunderskötersketräff (2016-11-03)

Träffen med specialistundersköterskor är inställd. Vi återkommer med ytterligare information och nya datum.

Specialistunderskötersketräff (2016-07-01)

I våras träffade vi undersköterskor för att diskutera deras roll i den palliativa vården. Vi kommer att samlas igen under hösten tillsammans med deras chefer, mer information kommer direkt till de som deltog. Intresset var då mycket stort så nu nu bjuder vi in till en ny träff för nya undersköterskor och dess chefer. Läs mer här.

Obs vid Registrering av dödsfall! (2016-06-15)

Observera när Du loggat in för att registrera ett dödsfall att Du verkligen är inne på rätt enhet och registrerar. Kansliet har märkt en ökning av antalet felregistreringar den senaste tiden.

Nya medarbetare (2016-06-15)

Vi hälsar Johan Sundelöf, överläkare på Betaniastiftelsen och Titti Melin Johansson, lektor på Mittuniversitetet i Östersund välkomna till Svenska palliativregistrets ledningsgrupp.

Johan
Titti

Jag ber om ursäkt om du inte fått utlovad service de senaste månaderna! (2016-05-09)

Förutom den kända halveringen av ekonomiskt bidrag för att driva  registret har vi på olika vis blivit av med 3 nyckelmedarbetare sedan mars som vi inte hade räknat med. Vi tror nu att vi har hittat nya arbetsformer men behöver maj månad för att komma ifatt.
Det kan tom finnas en möjlighet att ta in en ny medarbetare till 2017 så är du intresserad så är du välkommen att berätta om dina tankar.
Greger Fransson
Registerhållare

ROAG- och SÖS-stickor (2016-04-27)

Nu går det bra att beställa ROAG stickor igen. Vi har också låtit trycka upp SÖS-stickor. Lathund för läkare är just nu under revidering men förhoppningsvis finns även den att beställa inom någon månad.

Träff med specialistundersköterskor! (2016-04-27)

Den 20 april bjöd Svenska palliativregistret in Specialistundersköterskor från alla regioner i hela landet till en heldagsträff.

Syftet med dagen var att klargöra undersköterskans roll och synliggöra och trygga dem i deras arbete med patienten.Registret ville även få fram hur vi kan stötta dem och hur vi tillsammans kan sprida god palliativ omvårdnad till alla.

Marie-Louise Ekeström (SSK Stockholms sjukhem) föreläste om Undersköterskans roll och omvårdnadsansvar.
Maria Olsson (Specialist SSK onkologi och Svenska palliativregistret) visade på förbättringsteknik för att få igenom ändringar där hemma, både stora och små.

Så träffades vi i grupper och här kom det fram en hel del som vi i registret skulle kunna stötta med… arbete redan i full gång med att ta fram olika dokument.

Vi vill tacka alla för en strålande insats med stort engagemang.

Träffen resulterade i att vi planerar för återträff till hösten, inbjudan kommer snart.
Dessutom sätter vi upp en liknande grupp till efter sommaren med fler specialistundersköterskor.

Kansliets telefon… (2016-04-20)

…är i dag, 20 april, stängd då vi håller utbildning för specialistundersköterskor. Skicka istället mail eller återkom i morgon torsdag!

Maligna sår (2016-04-14)

Nyhet i vårt Kunskapsstöd är dokumentet om Maligna sår. På hemsidan under Förbättringsarbete -> Kunskapsstöd -> Sår, hittar du dokumentet, eller klicka här.

Specialistunderskötersketräff den 20 april (2016-03-16)

Svenska palliativregistret inbjuder specialistundersköterskor eller undersköterskor med utvecklingsuppdrag som arbetar med vård i livets slut till en kostnadsfri heldag på Hotell Hilton vid Slussen i Stockholm den 20 april 2016.
Här kan du läsa mer och tar del av programmet samt kommer vidare till anmälningssidan.

Under sportlovsveckorna… (2016-02-19)

… 8 och 9 kan det vara svårt att nå kansliet på telefon och mail.

Palliativregistrets webbtevesändning (2016-02-09)

Ta gärna del av vår andra webbtevesändningen den 11 februari kl. 10.30. Registerhållare Greger Fransson och Maria Olsson berättar här bland annat om Närståendeenkäten, kommande konferenser och SöS-stickan. Den andra webbtevesändning kan du se här.

Regional konferens (2016-01-26)

Vår tredje regionala konferens gick av stapeln i Hässleholm den 20 januari. Vi hade 36 deltagare som verkade mycket nöjd med dagens utbildning. Det bjöds på många diskussioner och erfarenhetsutbyte. Under eftermiddagen hölls det seminarium i Smärt- och Symptomskattning, Brytpunktssamtal och Statistikutbildning.

Om du ännu inte varit på våra konferenser passa på att anmäl dig till Västerås, Kalmar eller Stockholm. Vi har även vår Årskonferens den 14 mars. Välkommen att anmäla dig!

Kansliet stängt den 26 januari (2016-01-25)

Under tisdagen är telefon och mail stängt, välkommen åter på onsdag!

Kansliet stängt den 20 januari (2016-01-19)

Onsdagen den 20 januari håller vi regional konferens i Hässleholm och då är telefon och mail stängt på kansliet. Välkommen åter på torsdag!

Sista dagen att registrerat dödsfall… (2016-01-02)

…för 2015 och få med registreringen i statistiken till årsrapporten är den 15 januari 2016.

Ny dödsfallsenkät från 2015-10-01 (2016-01-01)

Nu finns den nya dödsfallsenkäten även i utskriftsformat samt utskriftsformat där informationstexten finns med. Man hittar dem under Vårdpersonal och Registrering.