Olika vägar till förbättring

Syftet med Svenska Palliativregistret är att förbättra vården för den enskilde patienten och dess närstående. Vår ambition är att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i sjukdomsförloppet. Detta har lett till att det nu finns en modul för patientrapporterade mått t ex inför läkarbesök och en ny modul för hur närstående uppfattar den sjukes symtom respektive den hjälp de fått. Dessutom finns det en ny forskningsmodul som till en början kommer att handla om användning av Metadon.

Lämna ett svar