Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Greger – Näringsintag

Hur många kostråd finns det för att bli en bättre löpare?

I skolan fick jag lära mig att ATP har inte bara med pension att göra. Det är också en energirik förening i våra muskler med vars hjälp vi kan springa 100 meter helt oberoende av andning och blodcirkulation. Ska vi längre än 100 meter är det dags för Glykogenet att bidra. En del av alla teorier om en bra uppladdning inför ett lopp handlar just om att lura kroppen till att tömma glukogenförråden lagom innan Loppet följt av en brakmiddag bestående av kolhydrater – läs Pastaparty. Timar man det hela lite fel så är det lika bra att ta bussen i stället…

Nu pratar vi om 21 km och jag har ju också masat mig runt 42 km. Då räcker inte glykogenet utan då ska den s k fettförbränningen jacka in som en sorts tredje växel. Trots att jag bär med mig ansenliga mängder fett så har jag aldrig riktigt upplevt den där tredje växelns tillskott. Däremot har jag upplevt vådan av att i 27 graders värme dricka ganska frikostigt som alla råd lyder. Följden blev dock att kroppen kunde inte ta hand om allt. Efter en personbästa första mil så började helt sonika magen att växa då allt jag drack stannade i magsäcken. Personbästa var 3 mil senare personsämsta men i mål kom jag!

Så hur ska man (JAG) göra? Intensivvårdsläkaren i mig vet att 1 g fett ger 10 kcal energi. Mitt dygnsbehov en skrivbordsdag ligger på mellan 2 500 och 3 000. Utan att veta bättre så låt oss anta att det skulle gå åt 10 000 kcal till ett maratonlopp så beroende på tempo osv så pratar vi om att att gå från 250 g fett till 1000 g fett. Det är alltså fullständigt uteslutet att jag skulle riskera energibrist under träning eller under loppet.

För 10 år sedan på Hawaii stod en gentleman som då var 10 år äldre än jag är nu men som började dagen med att springa 10 – 20 km i öknen – en vana sedan militärtiden. Han berättade för oss unga rookies om hur man gör. Det handlar bara om vatten och salt. Det räckte för hans del som 70-åring fortfarande till ett tempo på 6 minuter per MILE (1 609 meter).

Så den senaste veckan så äter jag blandad mat men med några få undantag betydligt mindre än annars. Har gått ner två kg och hoppas hinna kapa ett kg till före start. Effekt – jag förbränner fett vilket jag behöver under loppet.

Det viktiga för min kropp dagen loppet går är att jag lärt mig hur min mage fungerar och inte minst reagerar på alla dunderpreparat som ger allt upp till 5 timmar extra energi…

Kommentera

Vad är palliativ vård?

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Senaste blogginläggen