Information till patient

Nu finns en informationsskrift om Svenska palliativregistret som du kan ge till patienten vb.

Du hittar den under fliken Förbättringsarbete sedan Kunskapsstöd eller via länk här