NURSE och SPIKE

Betaniastiftelsen har översatt två instrument till svenska, NURSE och SPIKE Dessa instrument kan Du beställa Här från oss i ett litet behändigt fickformat.
NURSE är en struktur för att möta känslor och SPIKE är en struktur för samtal om ny allvarlig information.