Program Årskonferens Hotell Hilton Stockholm tisdag den 14 mars 2017

Sista anmälningsdag är fredag den 24 februari 2017

08.30 Registrering och kaffe

09.00

  • Årets resultat och reflektion – Greger Fransson sammanfattar analysen av den inrapporterade vården i livets slut för 2016 och ger exempel
  • Kunskapsstyrd vård – Mats Bojestig introducerar via länk vad Kunskapsstyrd vård innebär – ett begrepp som hela Sverige förväntas anamma under den kommande femårsperioden och där kvalitetsregistrens kunskapsinnehåll bättre skall tas till vara i vardagsarbetet
  • Socialstyrelsens Kunskapsstöd och Målvärden – Christina Broman sammanfattar Socialstyrelsens granskning av hur Kunskapsstödet tagits emot. Arbetet följs upp genom att introducera målvärden för majoriteten av de palliativa indikatorerna under 2017
  • Säker utskrivning – Maj Rom berättar om hur vi skall tillämpa lärdomarna ifrån de senaste årens arbete med att förstå hur vi ger våra svårast sjuka rätt vård på rätt vårdnivå
  • Svenska palliativregistret 2017 – ger en kort sammanfattning av vad som händer i Svenska palliativregistret 2017

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier

  • ViSam i palliativ vård – Fredrik Svensson berättar om ett verktyg för att bedöma akuta tillstånd och den fortsatta vårdnivån för boende på särskilt boende
  • BPSD i palliativ vård – Eva Granvik berättar om Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och hur de kan lindras även sent i livet såväl med men framförallt utan läkemedel
  • Senior Alert i palliativ vård – Anna Trinks berättar om ett förbyggande arbetssätt som även palliativa patienter har glädje av
  • Enhetlig dokumentation – Greger Fransson berättar om varför det är så viktigt med att dokumentera enhetligt men också hur det går till i praktiken och vilken nytta man kan ha av det
  • Förbättringsarbete i palliativ omvårdnad – Maria Olsson är såväl erfaren sjuksköterska som utbildad coach i förbättringsarbete. Hon kommer att praktiskt gå igenom de vanligaste verktygen för att lyckas förbättra verksamheten på hemmaplan.

14.00 Kaffe

14.30 Parallella seminarier, se ovan

15.30 Frågor och sammanfattning

16.00 Avslutning

Kursanmälan gör du här.