Program Regional konferens Park Aveny Göteborg 26 september

Sista anmälningsdag är 16 september 2017

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Svenska palliativregistret mer än en dödsfallsenkät. Aktuellt, nya moduler, dokumentation osv

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier inklusive kaffe
– Grundläggande utdata
– Dokumentation och analys av min palliativa vård
– Redskap för att förbättra den palliativa vården

15.30 Kort rapport ifrån respektive parallellseminarium

16.00 Avslutning

Kursanmälan gör du här.

Denna regionala konferens kostar 1 500:- exkl moms. Om din verksamhet har ett abonnemang ingår en konferensplats per år utan kostnad.
Vid anmält förhinder senast 3 arbetsdagar före konferensstart kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller avbokas. Om du uteblir utan att anmäla förhinder debiteras 500:- exkl moms.