Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Regionala konferenser 2018

Så var då såväl datum som innehåll klart för 2018 års regionala konferenser.

 • Nytt för i år är att deltagarna hålls samlade i samma grupp hela dagen dvs alla får samma innehåll.
 • Stor del av dagen arbetar vi med vardagsnära ämnen och sitter därför i öar.
 • Vi erbjuder minst 5 startorter 2018 tack vare förmånliga lokala avtal men måste ändå förbehålla oss rätten att ställa in en enskild konferens om antalet deltagare inte når upp till att täcka vårt självkostnadspris (1 500:-)
 • Alla verksamheter som deltagit i 2018 års konferens erbjuds en uppföljning via telefon/dator/webbinar några månader senare. Vår förhoppning är att de fortsatta uppföljningarna skall fortsätta de närmaste åren.
 • Anmäl dig via vårt vanliga formulär även om du har abonnemang. En person per anmälan. Personuppgiftshantering sker enligt GDPR. Om du uteblir utan avanmälan i förväg debiteras verksamheten 500:-.

PROGRAM (Samma på alla orter)

Kaffe och macka

Välkommen
Det ideala palliativa förloppet
Tolkning av resultat – möjligheter och fällor
Nya utdataportalen – blir resultaten verkligen bättre?
De mest användbara metoderna för att driva förbättringsarbete

Lunch

Säbo-patienten i palliativregistret och i den lokala dokumentationen

EM-kaffe med tillbehör

Hjärtsviktspatienten i palliativregistret och i den lokala dokumentationen
Teknisk genomgång av möjligheter till kommande uppföljning
Till uppföljningen vore det bra om ni hemma i verksamheten har…
Avslutning

ORT, DATUM OCH PLATS

Kalmar 24 maj, Palliativregistrets kontor Södra Långgatan 2, 3 tr. Minst 5 deltagare. Bedöms 18 maj.

Gävle 5 september. Elite Grand hotell. Minst 12 deltagare. Bedöms 3 augusti.

Stockholm 3 oktober. Elite Palace hotell o konferens St Eriksgatan. Minst 35 deltagare. Bedöms 31 augusti.

Malmö 17 oktober. Elite Plaza Gustaf Adolfs torg. Minst 25 deltagare. Bedöms 14 september.

Göteborg 24 oktober. Elite Park Avenue. Minst 45 deltagare. Bedöms 21 september.

 

Vad är palliativ vård?

Jag ...

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Svenska palliativregistret…

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.