Abonnemang från Svenska palliativregistret för perioden 2018 01 01 till 2019 01 31

Svenska palliativregistret erbjuder år 2018 ett stöd för den fortsatta utvecklingen för din verksamhet bestående av fyra delar

  • Rapporter för din verksamhet och ingående enheter med för stunden aktuella delar.
  • Du kan diskutera din verksamhets resultat eller andra palliativa frågor med en personlig coach ifrån registret med såväl stor erfarenhet av palliativ vård men som också gått särskild utbildning i förbättringsarbete och arbetat praktiskt med förändring.
  • 2018 debiterar vi 5 Kr per trycksak som du beställer ifrån oss. Med ett abonnemang för 2018 så får du kostnadsfritt beställa skäligt antal trycksaker till din verksamhet.
  • 2018 har vi regionala konferenser på olika ställen i landet.
   Kalmar den 24 maj, Gävle den 5 september, Stockholm den 3 oktober, Malmö den 17 oktober samt i Göteborg den 24 oktober. Ett abonnemang ger dig EN fri plats vid någon av dessa konferenser.

Ett abonnemang enligt ovan kostar 5 000:- ex moms för den aktuella perioden. Med verksamhet menar vi oftast en hel kommun (stadsdel i de största kommunerna), en sjukhusklinik, ett primärvårdsområde eller en specialiserad palliativ verksamhet.
Om du har ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta vårt kansli vardagar mellan 09 och 15 på telefon 0480 – 41 80 40 eller via mejl info@palliativ.se.