Inbjudan till en heldag i vård i livets slut med Svenska palliativregistret, den 20 april 2016 på Hilton, Slussen, Stockholm.

OBS: SISTA ANMÄLNINGSDAGEN HAR PASSERAT!

Undersköterskor har en stor roll i den vård och omsorg som vi vill ge våra patienter i den palliativa vården. Därför vill vi möta Er och få möjlighet till dialog om undersköterskans roll.

Palliativ vård är teamarbete där teamet ser olika ut för olika patienter.

Hur ser ni Svenska palliativregistret i er vardag? På vilket sätt är ni delaktiga idag? Vilka frågor är mest specifika för er att samverka i?

Palliativ vård är ju ett teamarbete där teamet ser olika ut beroende på var man arbetar. Hur ser det ut där Du arbetar?

Dagens program:
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.45 Välkommen
09.45 – 10.45 Svenska palliativregistret en hjälp i vårdarbetet? Dödsfallsenkät och kunskapsstöd mm.
10.45 – 11.00 Bensträckare
11.00 – 12.00 Svenska palliativregistret fortsättning. Varför behöver vi arbeta med förbättringar?
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Hur kan vi arbeta för att förbättra munhälsa, smärt- och symtom-skattning mm.
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.00 Framtidsvisioner, vilka förbättringar ser vi, Nationella vårdplanen, närståendeenkät mm.

Vi kan ta emot upp till 50 deltagare. Vi förbehåller oss rätten till att göra visst urval för att få en spridning på deltagare får hela landet. Sista anmälningsdag den 15 mars, efter detta gör vi vårt urval och meddelar er om ni är antagen eller inte.

Dagen är kostnadsfri men om deltagandet uteblir debiteras 500 kr exkl. moms.

Välkomna!