Svenska palliativregistrets hemsida flyttar till

palliativregistret.se.

Första gången du använder befintliga länkar på den nya platsen kan du komma att få en varning ifrån ditt virusskydd. Svara i så fall att du vill fortsätta ändå.

När själva flyttandet är klart får vi nya möjligheter att arbeta med själva utseendet.