Antal inkomna registreringar 20180205

I väntan på att 2018 års dödsfallsenkäter skall finnas i utdataportalen så kan du leta upp din verksamhet eller enhet i denna pdf-fil. Filen kommer att uppdateras varje månad.