Driftstörning från kl 15.00 på onsdag, den 14 dec 2015

Onsdagen den 16 december från kl 15.00 går det inte att registrera i flera av våra system, tex i Dödsfallsenkäten och Verksamhetsenkäten, då vår IT-leverantör flyttar till nya lokaler. På torsdag morgon så fungera det som vanligt igen.

Ny dödsfallsenkät från 2015-10-01, den 10 dec 2015

Nu finns den nya dödsfallsenkäten även i utskriftsformat samt utskriftsformat där informationstexten finns med. Man hittar dem under Vårdpersonal och Registrering.

Sista dagen att registrera dödsfall…, den 3 dec 2015

…för 2015 och få med registreringen i statistiken till årsrapporten är den 15 januari 2016.

Tema för december – Abonnemang, den 1 dec 2015

För att underlätta såväl administration som användandet av Svenska palliativregistret i vardagsarbetet har vi tagit fram en abonnemangstjänst under perioden 2015-07-01 till 2016-06-30 för en kostnad av 3 000 kr exkl. moms/verksamhet.

Detta innebär att ni får:

– En prenumeration på kommenterade rapporter för just din verksamhets resultat.

– Kostnadsfri tillgång till de trycksaker som tillhandahålls av oss.

– En fri plats för en deltagare på någon av våra regionala konferenser

– Mer information hittar du under Vårdpersonal.

Hur vårdar vi patienter den sista tiden i livet?, den 2 dec 2015

Förbättringarbet Jönköping
Förbättringarbet Jönköping

Detta har 200 anställda i Växjö kommun fått lära sig mer om när Svenska palliativregistret var på besök i kommunen.

Vi pratade om hur de kan hjälpa till med att lindra olika symtom såsom smärta, illamående, oro, andnöd och de fick även information om Svenska palliativregistret.

Vi hade förmånen att träffa personalen i 3 timmar vid två tillfällen. Det var undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, enhetschefer mm, dvs hela teamet var närvarande.

Palliativregistrets årskonferens 2016, den 5 nov 2015

I anslutning till den Nationella konferensen i palliativ vård har vi vår årskonferens på måndagen den 14 mars i Malmö på Clarion Hotel & Congress. Dagens program pågår mellan kl 10.00 – 16.00, med registrering och kaffe från kl 9.00. Välkommen att anmäla dig här. Programmet kommer bli tillgängligt inom kort. Det finns ett begränsat antal platser och kostnad för konferensen är 1 500 kronor exklusive moms. Har din verksamhet tecknat abonnemang hos palliativregistret går det bra att utnyttja sin fria deltagarplats till årskonferensen.

Vill du veta mer om abonnemang och teckna abonnemang är du välkommen att göra det här.

Driftstörningar vid flytt av hemsida, den 2 dec 2015

Det kommer eventuellt att förekomma mindre störningar under den kommande veckan fr.o.m. den 27 november. Vi håller bland annat på med att byta webbhotell leverantör. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Hur skapar man en god och bestående palliativ vård – Ett förbättringsarbete i Jönköping, den 20 nov 2015

Svenska palliativregistret i samarbete med Registrercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjudit in till en förbättringsresa som startade under våren 2015.

Ambitionen var att utifrån det tidigare mycket aktiva spindelarbetet med registret erbjuda ytterligare stöd i vardagligt förbättringsarbete mha kvalitetsregistret samt att stärka registret ytterligare för att kunna skapa ett stöd för verksamheter.

Förbättringarbet Jönköping

Under tre lärandeseminarier har teamen fått kunskaper i bl.a. PDSA cyklar, 5P, fiskben mm dessa verktyg har sedan använts för att nå uppsatta mål. I teamen har en person utsetts som coach som har fått utvidgade coachkunskaper för att hjälpa sitt team att utvecklas och sätta gemensamma mål. Teamen har lyssnade på närstående där föräldern avlidit och svårigheter som kan uppstå trots närståendes kunskaper inom sjukvården.

Förbättringarbet Jönköping USK Öckerö

Att tolka diagram är inte alltid så lätt. Vad säger dessa staplar? Hur kan jag använda informationen för att det ska bli bättre för patienterna som befinner sig i livets slutskede i vår verksamhet? Det här är frågor som teamen ställdes inför och hade svårt att besvara. Svenska palliativregistret var på plats under alla tre tillfällena och hjälpte dem att besvara dessa frågor. Registret finns med och hjälper till så att resultaten dokumenteras och följs under resans gång.

Under sista lärandeseminariet fick vi höra undersköterskan från Öckerö som berättade hur de gått tillväga för att nå sina mål. Hon pratade mycket om vikten av ett ledarskap som gav dem utrymme att arbeta och avsätta tid för sitt förbättringsarbete.

Än är det inte slut, ett förbättringsarbete fortgår över tid och i maj 2016 kommer alla teamen samlas för att dela med sig igen av det arbete som sker där ute, varje dag.

Uppsatser om Palliativ vård, den 19 nov 2015

Fyra studenter på Specialistutbildning för sjuksköterskor på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet har skrivit magisteruppsatser med data från Svenska palliativregistret. Uppsatserna ”Palliativ vård för äldre i livets slutskede – Förändringar efter införandet av Liverpool Care Pathway” och ”På väg mot god palliativ vård av äldre- En jämförelse mellan tre geriatriska kliniker kön och åldersperspektiv på vården” samt andra uppsatser och studier hittar man på vår hemsida under FoU.

SFPO – Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och UFPO – Undersköterskor för palliativ omvårdnad, har haft höstens utbildningsdagar, den 10 okt 2015.

Den 12-13 oktober hade SFPO sin utbildningsdag i Gävle med start på eftermiddagen den 12 oktober. Temat var ”Sår i kropp och själ”. Intresset att använda Svenska palliativregistret i sin forskning blir allt vanligare. Två av våra föreläsare visade på resultat från registret. Maria Karlsson, docent och lektor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet talade om ”Trycksår hos döende patienter”. Läkaren Linn Åkerblom från Capio Geriatrik Nacka fortsatte på samma tema ”Är det viktigt att förebygga trycksår?” Vi var nog alla överens om att det allra viktigaste var att ha patienten i centrum och planera utifrån det perspektivet.

UFPO hade sin utbildningsdag den 12 oktober också i Gävle. Där deltog Svenska palliativregistret med en föreläsning om registret och vikten av undersköterskornas medverkan i svaren då de nästan alltid är närmast patienten. Vi var överens om att vi behöver bra instrument för att tillsammans i teamet kvalitetssäkra vården av den palliativa patienten.

Problem med apparna till iOS, den 5 okt 2015

För tillfället går det inte att ladda ned apparna Abbey Pain Scale och ROAG i appstore (det rör alltså folk som använder iPhone/iPad). Vi jobbar med att åtgärda detta. Androidanvändare är inte berörda av detta.

Vårt stora fokus på Svenska Palliativregistret är nu att arbeta med förbättringsarbete, den 1 okt 2015

Vi måste nu alla hjälpa till att förbättra vården för den enskilde patienten. Det räcker inte längre med att vi bara registrerar dödsfallen på våra enheter. Nu måste vi även börja titta på våra resultat, se vad som behövs förbättras och sedan åtgärda detta. Har Du några frågor eller funderingar så kontakta gärna vårt kansli via eller 0480-418040

Regional konferens i Umeå den 5 november. Välkommen att anmäla dig, den 24 sep 2015

Här kan du ta del av programmet.

Klicka här för att anmäla dig.

Datum och plats för fler regionala konferenser är nu satta enligt följande och anmälningsformulär kommer i mitten av oktober:, den 23 sep 2015

20 januari i Hässleholm, 17 februari i Västerås, 6 april i Kalmar, 18 maj i Stockholm, Här kan du ta del av programmet.

Justeringar i enkäterna, 17 Aug, 2015

Från och med 2015-09-01 kommer det att bli några mindre justeringar i Dödsfallsenkäten och i Verksamhetsenkäten.

I Dödsfallsenkäten är det följande justeringar:

Fråga 5 som handlar om när personen skrevs in på din enhet har fått en följdfråga där vi frågar efter vilken typ av verksamhet personen skevs in ifrån. Vi har även ändrat de olika svarsalternativen för att följa Socialstyrelsens termer. Var bl.a. uppmärksam på definitionen på specialiserad palliativ hemsjukvård. Vi efterfrågar vilken typ av verksamhet Ni bedriver och inte vilket vårdinnehåll ni bedriver i verksamheten.

Specialiserad palliativ hemsjukvård = En specialiserad palliativ verksamhet har som huvuduppgift att erbjuda vård för svårt sjuka och döende patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Vården ska erbjudas dygnet runt, årets alla dagar. I en specialiserad palliativ verksamhet ska det finnas ett specialistutbildat team med särskild expertis och erfarenhet av palliativ vård. En specialiserad palliativ verksamhet ska också erbjuda konsultinsatser, handledning, utbildning samt bör vara delaktig i forskning och utveckling.

Svarsalternativet ”Eget hem, med stöd av daglig kontakt med hemtjänst” har tillkommit. Det är de personerna som endast har hemtjänst och ej är inskriven i hemsjukvården.

Vi har lagt till klockslag vid dödsfallet.

I fråga 20 lägger vi till ordet Genombrott. ”Förekom genombrott av något av följande symtom vid något tillfälle hos personen under den sista veckan i livet”.

I Verksamhetsenkäten är det följande justeringar:

Frågorna S3, S5, 12 och 13 har tagits bort.

I frågan om Skriftliga rutiner kommer vi nu att be dig fylla i en gång för varje angiven verksamhetstyp och vi har även lagt till frågan om det finns skriftliga rutiner för ”Hur minderåriga barn till den döende får stöd”.

Ny fråga: ”Använder ni (eller har använt) någon av de standardiserade vårdplanerna LCP eller NVP?” LCP=Liverpool Care Pathway. Det är en vårdplan som används på många enheter men som nu inte kommer att vidareutvecklas.

NVP=Nationell Vårdplan för Palliativ vård och omsorg. Det är en vårdplan baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dokumenten i NVP ger stöd för personcentrerad vård och syftar till att kvalitetssäkra vården av patienter med begränsad tid kvar i livet, patienter i livets slutskede och omhändertagande efter dödsfallet.

Läs mer på http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/.

Vi kommer även att göra en del justeringar i diagrammet som visar våra kvalitetsindikatorer, s.k. spindeldiagrammet och i samband med det så tar vi även bort det gamla diagrammet från 2010.

Information angående detta kommer vid ett senare tillfälle.

Inbjudan till regional konferens i Alingsås till hösten, 2 Jul, 2015

Konferens hålls tisdagen den 29 september kl. 08.30 – 16.00 på Grand Hotell i Alingsås. Dagen kommer bland annat innehålla olika förbättringsmetoder, information om Nationella vårdplanen, praktiskt arbete med att ta fram utdata från registret, parallella seminarier om smärtskattning och munhälsobedömning mm. Hela programmet går att läsa här. Det finns ett begränsat antal platser. Kostnad för konferensen är 1 500:- exkl. moms, men för de som har tecknat abonnemang är konferensen gratis. Det finns även möjlighet att köpa till ett förmötespaket och då komma dagen innan, den 28 september. I paketet ingår evenemanget ljusvandring i Alingsås, middag, enkelrum med frukost, detta med start kl. 16.00. Sista anmälningsdagen är den 28 augusti. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Arbetar du i Stockholm och har problem att logga in med SITHS-kort?, 1 Jul, 2015

Stockholm stad har uppgraderat till Internet Explorer 11. Detta har medfört blockeringar till olika sidor på webben.
Öppna ett webbfönster, strax efter adressfältet kan det finnas en liten ikon, en cirkel med ett streck över. Om denna är blå, klicka på den och ta bort blockeringen.
Nu ska du kunna gå till www.palliativ.se och logga in med ditt kort igen.
Med vänlig hälsning Kansliet

Regeringens satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen, 25 Jun, 2015

Regeringen tillsätter en utredning som skall ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Svenska palliativregistret ser ett tydligt samband i ett sådant arbete med den Nationella Vårdplan för palliativ vård som nu börjar bli klar.
Vidare tillsätter man 1 miljard för ökad bemanning 2015 och 2 miljarder per år 2016, 2017 och 2018 som skall fördelas av Socialstyrelsen. Även här ser Svenska palliativregistret en möjlighet att göra nytta som förmedlare av Hur man skapar och mäter God palliativ vård genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Lansering av efterlevandeenkät, 2 Jun, 2015

Svenska palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Genom att erbjuda efterlevande att svar på en web-enkät med frågor på hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vid jämförelse av efterlevandes svar med vårdpersonalens svar kan man få fram vilka delar man behöver fokusera sitt förbättringsarbete på i respektive vårdverksamhet. Vill du veta mer eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda efterlevandeenkäten kontakta gärna Svenska palliativregistret på

Problem med att ta fram rapporter?, 2 Jun, 2015

Tycker du det är svårt att ta fram realtidsrapporter för din verksamhet? Här finns en instruktion du kan ta hjälp av. Denna finns även att läsa under menyn Vårdpersonal.

EAPC 2015 – European Association for Palliative Care, 11 Maj, 2015

Den 8 till 10 maj deltog vi på den 14:e världskongressen för Palliativ vård, som i år hölls i Köpenhamn. Under dessa tre intensiva dagar har vi fått ta del av många olika länders kunskaper inom vård i livets slut. Spännande föredrag, resultat från studier, nya metoder och hjälpmedel samt fått en kännedom om hur Sverige och Svenska palliativregistret står i jämförelse med andra länders vetskap i ämnet. Ledordet för årets kongress var ”Building Bridges”, vilket vi också gjort genom att träffa nya människor och skapa nya kontakter med människor som brinner för palliativ vård. Kronprinsessan Mary av Danmark var kongressens beskyddare.

Ny studie om frågan – Är det viktigt att förebygga trycksår?, 5 Maj, 2015

En studie för att studera om palliativa patienter med trycksår har ökat lidande på grund av sina sår under den allra sista tiden av livet har nyligen gjorts. Studien bygger på data från Svenska palliativregistret. Man har tittat på 109 patienter med trycksår grad 3 till 4 och jämfört detta med en matchad kontrollgrupp utan trycksår.
Slutsaten är att palliativa patienter med trycksår har ökat lidande i form av smärta. Övriga slutsatser är att patienter med trycksår grad 3 till 4 avlider i högre grad ensamma utan någon annan persons närvaro och att de får färre brytpunksamtal. Läs studien i sin helhet här!

Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad – UFPO:s utbildningsdag, 24 Apr, 2015

Den 20 april deltog Svenska palliativregistret på UFPO:s utbildningsdag i Jönköping. Ett 80-tal undersköterskor från hela Sverige hade samlats för att lyssna på föreläsningar och utbyta erfarenheter om deras roll i den palliativa vården. Britt-Marie Strömqvist var dagens moderator och blev vid årsmötet vald till UFPO:s nya ordförande.

Dagens huvudföreläsare var Susann Strang, lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa i Göteborg. Susanns föreläsning, ”Att våga prioritera det existentiella samtalet”, visade verkligen på samtalets betydelse i vården. Ofta är det undersköterskorna som får patientens förtroende då de står närmast patienten och utför det mesta av omvårdnaden.

Efter en god lunch pratade registerhållare Greger Fransson om Svenska palliativregistret. Han talade om hur viktigt det är att undersköterskorna i teamet få vara delaktiga i ifyllnaden av dödsfallsenkäten. Det ställdes en del frågor som fick diskuteras tillsammans om vad det behövs mer av bl.a. från registrets sida. Många kloka synpunkter och tankar kom fram som vi i registret kan arbeta vidare på.

Nästa föreläsning handlade om taktil massage och hölls av UFPO-stipendiaten specialistundersköterskan Maria Diaf. Efter eftermiddagskaffet föreläste specialistundersköterskan Marion Väinämö Englaborn om yrkesstolthet, hon är master student på Ersta Sköndals högskola. Dagen avslutades med UFPO:s årsmöte. Läs mer om UFPO här!

Aktuella frågor till kansliet just nu, 24 Apr, 2015

Här kan du ta del av information angående inloggning med Sihts-kort

QRC anordnar utbildningen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”, 25 Mar, 2015

Syfte med utbildningen är att bygga kunskaper och färdigheter i hur man kan driva kliniskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Utbildningen ska hjälpa verksamheterna tex att uppnå mätbara bättre resultat för patienterna och att arbeta strukturerat med förbättringsarbete utifrån kvalitetsregisterdata. Programmet pågår mellan 1 september 2015 och 4 juni 2016. Sista anmälningsdagen är den 14 april. Kursen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet och kan ge 15 högskolepoäng. Läs mer och anmäl er här!

Svenska palliativregistrets årsrapport för år 2014, 18 Mar, 2015

Nu finns årsrapporten att ta del av. Årsrapport för Svenska palliativregistret verksamhetsåret 2014.

Vårt stora fokus på Svenska palliativregistret är nu att arbeta med förbättringsarbete, 4 Mar, 2015

Vi måste nu alla hjälpa till att förbättra vården för den enskilde patienten. Det räcker inte längre med att vi bara registrerar dödsfallen på våra enheter. Nu måste vi även börja titta på våra resultat, se vad som behövs förbättras och sedan åtgärda detta. Har Du några frågor eller funderingar så kontakta gärna vårt kansli via eller 0480-418040.

Organisationsförändringar på palliativregistret, 2 Feb, 2015

Från den 1 februari kommer inte fältarbetargrupp finns kvar på Svenska palliativregistret. Maria Olsson och Micaela Kronberg Thor har nu tagit över flera av fältarbetarnas arbetsuppgifter. Maria går bra att nå på och Micaela på

Anmäl dig till palliativregistrets årskonferens 2015, 14 Jan, 2015

Årskonferensen hålls Tisdag den 17 mars kl 09.00 – 15.30 på Hilton slussen, Stockholm. Programmet för dagen går att läsa här. Det finns ett begränsat antal platser och kostnad för konferensen är 1 200 kronor. Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Nu är det dags att fortsätta skapa en god och bestående palliativ vård, 14 Jan, 2015

Ambitionen är att erbjuda stöd i verksamhetens systematiska förbättringsarbete samt öka
förståelsen och kunskapen kring ständiga förbättringar kopplat till kvalitetsregisterdata och
utfallsmått. Syfte att uppnå en ökad kvalitet samt ökat värde för dem teamen/verksamheterna finns till för.

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjuder in till en förbättringsresa med start våren 2015. Läs mer och anmäl ert team här!

Registercentrum Syd Karlskrona‐Lund bjuder in till ett utvecklingsprojekt i Södra sjukvårdsregionen
för enheter/verksamheter som arbetar inom palliativ vård, med start våren 2015.
Utvecklingsprojektet sker i nära samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd, Svenska
palliativregistret och Palliativt utvecklingscentrum.
Läs mer och anmäl ert team här!

Sista dagen för att ha registrerat dödsfall, 14 Jan, 2015

Sista dagen för att ha registrerat dödsfall under 2014 för att komma med i årsrapporten för 2014 är 2015 01 15. Fram till den dagen tar vi tillfälligt bort spärren på max 180 dagar mellan avlidendatum och inrapporteringsdatum så att de som vill kan komplettera hela 2014. Detta gäller från och med torsdag den 4 december.

Grattis Kungsör till ert fina förbättringsarbete av den palliativ vården, 14 Jan, 2015

Grattis Kungsör till ert fina förbättringsarbete av den palliativ vården inom ramen för Bättre liv för sjuka äldre. Ni har lyckats förbättra mest i hela Sverige. Här uppmärksammas representanter från Kungsörs kommun av Svenska palliativregistrets företrädrare Monika Eriksson som överlämnar blommar vid Västmanlands kvalitetskonferens i Västerås 2-3 december.

Problem med apparna till iOS, 14 Jan, 2015

För tillfället går det inte att ladda ned apparna Abbey Pain Scale och ROAG i appstore (det rör alltså folk som använder iPhone/iPad). Vi jobbar med att åtgärda detta. Androidanvändare är inte berörda av detta.