Smärtskattning i Karlskrona kommun, Mars-2018

Är det enkelt att se om en person besväras av smärta?
Kan vi se det på ansiktsfärgen?
Blir man röd i ansiktet vid smärta?
Nu har all legitimerad personal (150 st) i Karlskrona kommun fått lära sig konsten i att skatta smärta och hur de kan bedriva ett förändringsarbete i kommunen.
Efter två genomförda kurstillfällen så har vi redan sett positiva resultat i Svenska palliativregistret, så nu efter tredje och sista utbildningen kommer de snart att bli Sverige bäst!

Ska bli spännande att följa deras resultat och fortsatt arbete!

Är Ni intresserade att lära Er mer om smärtskattning så kontakta gärna vårt kansli.

Hur vårdar vi patienter den sista tiden i livet?, den 2 dec 2015

Förbättringarbet Jönköping

Detta har 200 anställda i Växjö kommun fått lära sig mer om när Svenska palliativregistret var på besök i kommunen.

Vi pratade om hur de kan hjälpa till med att lindra olika symtom såsom smärta, illamående, oro, andnöd och de fick även information om Svenska palliativregistret.

Förbättringarbet Jönköping

Vi hade förmånen att träffa personalen i 3 timmar vid två tillfällen. Det var undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, enhetschefer mm, dvs hela teamet var närvarande.