Tema för december – Abonnemang

För att underlätta såväl administration som användandet av Svenska palliativregistret i vardagsarbetet har vi tagit fram en abonnemangstjänst under perioden 2015-07-01 till 2016-12-31 för en kostnad av 3 000 kr exkl. moms/verksamhet.

Detta innebär att ni får:

– En prenumeration på kommenterade rapporter för just din verksamhets resultat.

– Kostnadsfri tillgång till de trycksaker som tillhandahålls av oss.

– En fri plats för en deltagare på någon av våra regionala konferenser

– Mer information hittar du under Vårdpersonal.