Ny dödsfallsenkät

Registret vill redan nu berätta att vi har beslutat att göra några mindre förändringar i dödsfallsenkäten. Det handlar framförallt om anpassningar och förtydliganden. Vi har också påbörjat arbetet för att skapa en prospektiv registrering. Vill du veta mer om det så ska du kontakta . Dödsfallsenkäten kommer att finnas kvar i många år men undan för undan hoppas vi kunna hämta uppgifter direkt ur journalen.

Den nya dödsfallsenkäten gäller för dödsfall som inträffar fr o m 2018 01 01. Det innebär att patienter som avlider i december 2017 kommer fortfarande att följa nuvarande dödsfallsenkät även om de inte registreras förrän i januari 2018.

Den nya enkäten publiceras 10 oktober på hemsidan under Registrering. Vi kommer också att se över hjälptexterna för att underlätta övergången så håll utkik på den här nyhetssidan.