Program Regional konferens Elite Savoy Malmö 3 okt

Sista anmälningsdag är 23 september 2017

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Svenska palliativregistret mer än en dödsfallsenkät. Aktuellt, nya moduler, dokumentation osv

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier inklusive kaffe
– Grundläggande utdata
– Dokumentation och analys av min palliativa vård
– Redskap för att förbättra den palliativa vården

15.30 Kort rapport ifrån respektive parallellseminarium

16.00 Avslutning

Kursanmälan gör du här.

Denna regionala konferens kostar 1 500:- exkl moms. Om din verksamhet har ett abonnemang ingår en konferensplats per år utan kostnad.
Vid anmält förhinder senast 3 arbetsdagar före konferensstart kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller avbokas. Om du uteblir utan att anmäla förhinder debiteras 500:- exkl moms.