Program Regional konferens Radisson Waterfront Stockholm 19 september

Sista anmälningsdag är 9 september 2017.

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Svenska palliativregistret mer än en dödsfallsenkät. Aktuellt, nya moduler, dokumentation osv

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier inklusive kaffe
– Grundläggande utdata
– Dokumentation och analys av min palliativa vård
– Redskap för att förbättra den palliativa vården

15.30 Kort rapport ifrån respektive parallellseminarium

16.00 Avslutning

Kursanmälan gör du här.