Så var då såväl datum som innehåll klart för 2018 års regionala konferenser.

  • Nytt för i år är att deltagarna hålls samlade i samma grupp hela dagen dvs alla får samma innehåll.
  • Stor del av dagen arbetar vi med vardagsnära ämnen och sitter därför i öar.
  • Vi erbjuder minst 5 startorter 2018 tack vare förmånliga lokala avtal men måste ändå förbehålla oss rätten att ställa in en enskild konferens om antalet deltagare inte når upp till att täcka vårt självkostnadspris (1 500:-)
  • Alla verksamheter som deltagit i 2018 års konferens erbjuds en uppföljning via telefon/dator/webbinar några månader senare. Vår förhoppning är att de fortsatta uppföljningarna skall fortsätta de närmaste åren.
  • Anmäl dig via vårt vanliga formulär även om du har abonnemang. En person per anmälan. Personuppgiftshantering sker enligt GDPR. Om du uteblir utan avanmälan i förväg debiteras verksamheten 500:-.

PROGRAM (Samma på alla orter)

Kaffe och macka

Välkommen
Det ideala palliativa förloppet
Tolkning av resultat – möjligheter och fällor
Nya utdataportalen – blir resultaten verkligen bättre?
De mest användbara metoderna för att driva förbättringsarbete

Lunch

Säbo-patienten i palliativregistret och i den lokala dokumentationen

EM-kaffe med tillbehör

Hjärtsviktspatienten i palliativregistret och i den lokala dokumentationen
Teknisk genomgång av möjligheter till kommande uppföljning
Till uppföljningen vore det bra om ni hemma i verksamheten har…
Avslutning

ORT, DATUM OCH PLATS

Kalmar 24 maj, Palliativregistrets kontor Södra Långgatan 2, 3 tr. Minst 5 deltagare. Bedöms 18 maj.

Gävle 5 september. Elite Grand hotell. Minst 12 deltagare. Bedöms 3 augusti.

Stockholm 3 oktober. Elite Palace hotell o konferens St Eriksgatan. Minst 35 deltagare. Bedöms 31 augusti.

Malmö 17 oktober. Elite Plaza Gustaf Adolfs torg. Minst 25 deltagare. Bedöms 14 september.

Göteborg 24 oktober. Elite Park Avenue. Minst 45 deltagare. Bedöms 21 september.