Vi rekommenderar att du tecknar vårt serviceavtal så kan du i fortsättningen beställa skäligt antal trycksaker till din verksamhet. Om du föredrar att beställa trycksaker utan avtal så tar vi ett enhetspris 5:- styck ex moms oavsett vilka trycksaker du beställer eller hur du blandar men inför en minimiavgift på 100:- ex moms per beställning.

Om ni inte har serviceavtal måste ni ange faktureringsuppgifterna nedan:

Fakturareferens (obligatorisk om serviceavtal saknas)

Faktureringsadress (obligatorisk om serviceavtal saknas)

Faktureringspostnummer (obligatorisk om serviceavtal saknas)

Faktureringsort (obligatorisk om serviceavtal saknas)

Organisationsnummer (obligatorisk om serviceavtal saknas)

Verksamhetens namn (obligatorisk).

Listan är lång men inleds med namnet på kommunen där din verksamhet ligger:

Beställarens namn (obligatorisk)

Leveransadress (obligatorisk)

Leveranspostnummer (obligatorisk)

Leveransort (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Antal lathundar för läkare

Antal lathundar för sjuksköterskor

Antal lathundar för undersköterskor

Antal lathundar i väntan på

Antal närståendebroschyrer

Antal Abbey Pain Scale / ROAG i fickformat

Antal SÖS-sticka i fickformat

Antal ECOG-sticka i fickformat

Antal NURSE-sticka i fickformat

Ditt meddelande

Mata in bokstäverna captcha