Kom igång med SITHS-kort

Kontakta din IT-avdelning och be om ditt HSA-id, det börjar på SE. Maila detta tillsammans med ditt personnummer, information om vart du arbetar och i vilken kommun din arbetsplats ligger till , så lägger vi upp säker inloggning via ditt kort.

Säker inloggning

För att följa alla krav på säker inloggning börjar nu Svenska palliativregistret övergången till inloggning med e-legitimation (SITHS-kort). Under en övergångsperiod kommer det gamla systemet också att fungera. Övergången görs för en kommun, en sjukhusklinik eller en vårdcentral åt gången. När alla inom en sådan verksamhet aktiverat sina SITHS-kort stängs den gamla inloggningen inklusive eventuella s.k. huvudbehörigheter för alltid. Redan nu kommer vårdpersonalen att få logga in via en ny inloggningssida där man får välja mellan SITHS och vanlig inloggning. Denna nya valsida kommer att finnas kvar tills alla verksamheter har bytt till SITHS-kort.

Vad är ett SITHS-kort?

SITHS är ett smart kort för elektronisk identifiering. Ett kort, en identifiering med sex siffror – slipp alla lösenord och inloggningar. Personliga behörigheter kan läggas direkt på kortet och användaren får tillgång till just sitt område. Mer om SITHS-kort och dess funktioner går att läsa på Ineras hemsida på denna länk

FAQ

Hur kommer jag igång med inloggning via mitt sithskort?
Vi behöver ditt HSA-id, Börjar på SE… ( en identifikationskod som är kopplad till ditt kort ) Detta erhåller du av din kortutlämnare alt din it-avdelning om du inte själv kommer åt HSA-katalogen. (HSA-Id har du inte fått utlämnat tillsammans med ditt kort)
Vi behöver ditt personnummer för att kunna styrka din identitet mot kortet.
Vi behöver din arbetsplats så att vi kan skapa inloggning till rätt enhet.

Varför kan jag inte logga in med kortet?
Om du inte loggat in med kortet tidigare i vårt register:
Du är sannolikt inte upplagd med kortinloggning, hör då av dig till oss med ovan uppgifter.

Om du tidigare kunna loggat in hos oss:
Prova en annan dator, be en kompis prova om denne kan logga in med sitt kort i din dator.

Gå aldrig via länkar eller favoriter utan ta upp ett nytt webbfönster och skriv www.palliativ.se

Hör ev med din it-avdelning så att det HSA-id du tidigare lämnat till oss stämmer eller om de har gjort uppgraderingar av datorer.

Prova en annan webbläsare ex Crome Om det trots allt inte fungerar hör av dig till info@palliativ.se

Har du bytt arbetsplats! då måste detta meddelas till oss så att vi kan skapa inloggning till din nya.

Kan vi ge vår personal inloggning till registret själva?
Ja det går fint.
Då behöver vi namn, personnummer, HSA-id och mailadress tillsammans med vilken verksamhet denne/ de ska ”administrera användare” för.
Vi registrerar administratören och mailar en enkel instruktion.
Det går med fördel att ha två administratörer/ verksamhet.

 

Lämna ett svar