Socialstyrelsens rapport om målnivåer 2017

Här kan du läsa hela rapporten ifrån Socialstyrelsens arbete med målnivåer för palliativ vård i livets slutskede.

De verksamheter som har tecknat abonnemang får i kvartalsrapporterna sin aktuella resultat presenterade med angivna målnivåer.

Vi kommer att på hemsidan börja publicera för alla mer detaljerad information om hur man kan skapa rutiner för att ha lättare att leva upp till dessa målnivåer under hösten.